KONTAKT / NOTA PRAWNA 
HBNRUSSIA
NEWS
DOŁĄCZ
DO
NAS
ATUTY
HBN
PRZEŚLIJ
KOMUNIKAT
PRASOWY
login: hasło:
zapamiętaj mnie | › nie pamiętasz hasła?
alkoholnapojeowoce/warzywamlekomięso/rybykawa/herbatasłodycze/przekąskihandel
inwestycjeinnowacje/nowościbadaniapromocje/PRakwizycje/fuzjedostawcymakroekonomiazagranica
 
                     
wyszukiwarka:   włącz podpowiedzi    
Dołącz do nas

Skorzystaj z próbnej prenumeraty HBN.
Otrzymasz pełną, wybraną przez Ciebie wersję serwisu.
Subskrypcja potrwa 3 tygodnie.
Zamów usługę zgodnie
z poniższym formularzem.HBN Soft Drinks: codzienny zestaw informacji z rynku napojów bezalkoholowych.

HBN Food&Drinks: codzienny zestaw informacji ze wszystkich rynkow spożywczych.

  Soft drinks Food & drinks  


HBN Russia: rynki spożywcze Rosji i państw WNP. Pakiet ukazuje się
raz w tygodniu.

  Russia & CIS    


HBN English: anglojęzyczna wersja serwisu HBN Food&Drinks. Jest zestawieniem najważniejszych wydarzeń na polskim rynku spożywczym.
Publikowana raz w tygodniu.

  HBN English    


wybierz okres zamówienia , stawka (suma): 0


Po wypełnieniu formularza, otrzymasz e-mail zawierający identyfikator i hasło. Umożliwią one dostęp do serwisu przez www.hbn.pl. Po przyjęciu zgłoszenia, w menu "Twoje dane" będziesz mógł dopisać do listy subskrybentów dowolną ilość użytkowników w ramach Twojej domeny.

Korzystanie z serwisu w okresie próbnym nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie obliguje do podpisywania umowy subskrypcji.
imię:

nazwisko:

firma:

dział:

adres:

kod / miasto:

/
e-mail:

telefon:

fax:


 
hasło (maksymalnie 10 znaków):

powtórz hasło:

Regulamin

1. Creative Plus z siedzibą w Poznaniu, zwana dalej ZLECENIOBIORCĄ oświadcza, że jest właścicielem serwisu informacyjnego Hot Business News (HBN), wymienionego w formularzu zamówienia, zwanego dalej SERWISEM.

2. Serwisy HBN obejmują następujące usługi:
HBN Soft Drinks, HBN Food&Drinks, HBN Russia.

3. SERWIS dostarczany jest drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail oraz poprzez dostęp na stronie www.hbn.pl. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do przekazania ZLECENIOBIORCY adresów poczty elektronicznej adresatów SERWISU. Odbiorcami SERWISU mogą być wyłącznie członkowie organu zarządzającego lub pracownicy ZLECENIODAWCY.

4. ZLECENIODAWCA może korzystać z SERWISU otrzymanego pocztą elektroniczną wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb informacyjnych.

5. ZLECENIOBIORCA dołoży najwyższej staranności, aby dostarczone informacje były rzetelne, jednakże nie ma możliwości pełnej weryfikacji danych pochodzących ze źródeł niezależnych od ZLECENIOBIORCY. ZLECENIOBIORCA nie gwarantuje, że informacje będą ściśle prawdziwe i kompletne i nie będzie z tego tytułu ponosił odpowiedzialności.

6. O nieotrzymaniu SERWISU lub niemożności jego odczytania ZLECENIODAWCA powinien niezwłocznie powiadomić ZLECENIOBIORCĘ za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

7. ZLECENIOBIORCA dołoży wszelkich starań, aby SERWIS był dostarczony terminowo. Jednocześnie oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe braki w połączeniach telekomunikacyjnych i wynikające z nich opóźnienia w przesyłaniu SERWISU.

8. W przypadku powtarzających się, znacznych opóźnień w dostarczeniu SERWISU, ZLECENIODAWCA ma prawo żądać od ZLECENIOBIORCY rekompensaty w postaci obniżenia miesięcznej opłaty za subskrypcję SERWISU. Obniżka ta może sięgnąć 20% wartości subskrypcji w danym miesiącu.

9. Za korzystanie z SERWISU ZLECENIODAWCA zobowiązuje się uiszczać na rzecz ZLECENIOBIORCY opłaty w wysokości i na warunkach określonych w zamówieniu.

10. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

11. ZLECENIOBIORCA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, bez podania przyczyny.

12. Wszystkie spory powstałe na tle zawarcia lub realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby ZLECENIOBIORCY. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów jest prawo polskie.

13. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

14. Niniejsza umowa stanowi integralną część zamówienia subskrypcji SERWISU.
akceptuję Regulamin
Top News
Lotte Wedel notuje wzrosty sprzedaży
Food & drinks 

Budowa dużych supermarketów na podstawie planów zagospodarowania
Soft drinks 

Nowa linia do puszek PET rozpoczęła produkcję
Soft drinks 

Wysoka skuteczność kampanii Mam kota na punkcie mleka
Soft drinks 

Konsumenci chętniej kupują droższe słodycze
Food & drinks 


Najczęściej czytane
Włoskie produkty w nowej ofercie w Biedronce
Soft drinks 

Kofola pozbywa się polskiego ciężaru. Hoop przejmie Ustronianka
Soft drinks 

Pomidorowe nowości z Łowicza
Food & drinks 

SIG zaprezentował papierowe słomki do napojów
Soft drinks 

Mural Coca-Coli w Warszawie
Soft drinks 


Top Russia News
Carlsberg zmuszony do zamknięcia dwóch fabryk
Russia & CIS 

Krajowa produkcja soków zaspokaja większość popytu
Russia & CIS 

Danone zamyka trzeci zakład zakład w Rosji
Russia & CIS 

Rosyjski rząd chce wesprzeć przemysł winiarski
Russia & CIS 

W Rosji możliwe jest zamrożenie niektórych cen
Russia & CIS 


                     
 
Copyright hot business news 2006-2019 ©   Powered by web & art sp. z o.o.      KONTAKT / NOTA PRAWNA